Các hình thức học

Khóa học sắp khai giảng

Giảng viên

Đội ngũ giảng viên Keyframe

18:30 - 21:00
25/03/2020

Khóa học Animation 101 Maya

Giảng viên

Đỗ Trọng Đạt

18:30 - 21:00
25/03/2020

Khoá học thiết kế Logo Creation

Giảng viên

Vân Hồ

Giảng viên

Trần Thi

09:00 - 11:30
14/03/2020

Khoá học Maya Character Modeling

Giảng viên

Trần Ngọc Bảo Minh (Ti Animalia)

18:30 - 21:00
09/03/2020

Khóa học Digital Painting Basic

Giảng viên

Thuận Dương

14:30 - 17:00
07/03/2020

Khóa học Blender 101 Modeling

Giảng viên

An Bùi (Aka Nam Bùi)

18:30 - 21:00
02/03/2020

Khoá học UI/UX App Product

Giảng viên

Ngô Nguyễn Phong

Giảng viên

Nguyễn Thanh Bình

Khóa học nổi bật

Khóa học ngắn hạn

Khóa học After Effect Motion Graphic & 2D Animation Basic

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên

33
86
Khóa học ngắn hạn

Khoá học UI/UX App Product

Giảng viên: An Bùi (Aka Nam Bùi)

20
118
Khóa học ngắn hạn

Khóa học thiết kế UI UX 101: Digital Product Design

Giảng viên: Nguyễn Thúy An

23
44
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Hậu Kỳ Âm Thanh Audio Post Production Basic

Giảng viên: Ngô Nguyễn Phong

1
3
Khóa học ngắn hạn

Khoá học thiết kế Logo Creation

Giảng viên: Đỗ Trọng Đạt

1
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Thiết Kế Bao Bì Packaging Design

Giảng viên: Vân Hồ

0

Cảm nhận từ học viên