Các hình thức học

Khóa học sắp khai giảng

Giảng viên

Lương Nhật Duy

18:30 - 21:00
06/12/2021

Khóa học Digital Painting Basic

Giảng viên

Thành Nguyễn

Giảng viên

Châu Long

Giảng viên

Ducky

Giảng viên

Nguyễn Thanh Bình

Giảng viên

Cáo Yurii

19:00 - 21:00
07/12/2021

Khoá học Photoshop Basic

Giảng viên

Lê Minh Quang

18:30 - 21:00
09/11/2021

Khóa học Figma UI Design

Giảng viên

Nguyễn Tuyến

Giảng viên

Minchou

Giảng viên

Tô Dương Phương Nguyên [NTRIX]

Cảm nhận từ học viên