Các hình thức học

Khóa học sắp khai giảng

Giảng viên

Tô Dương Phương Nguyên

Giảng viên

Nguyễn Đăng Khoa

18:30 - 21:00
14/10/2020

Khoá học thiết kế TVC 3D C4D

Giảng viên

Thuận Dương

14:30 - 17:00
03/10/2020

Khóa học Blender 101 Modeling

Giảng viên

Lê Quốc Đạt

09:00 - 11:30
03/10/2020

Khóa học ZBrush 101 Digital Sculpture

Giảng viên

Đội ngũ giảng viên Keyframe

09:00 - 11:30
03/10/2020

Khoá học Maya Character Modeling

Giảng viên

Ngô Nguyễn Phong

Giảng viên

An Tiêm Dưa Hấu

Giảng viên

Trần Ngọc Bảo Minh (Ti Animalia)

18:30 - 21:00
21/09/2020

Khóa học Digital Painting Basic

Giảng viên

Vân Hồ

Giảng viên

Nguyễn Vũ Huy

09:00 - 11:30
15/09/2020

Khoá học quay phim videography

Khóa học nổi bật

Khóa học offline

Khóa học Motion Graphic & Animation 2D

Giảng viên: Nguyễn Tuyến

39
95
Khóa học offline

Khoá học UI/UX App Product

Giảng viên: Tony Huỳnh

20
119
Khóa học offline

Khóa học thiết kế UI UX 101: Digital Product Design

Giảng viên: Nguyễn Thúy An

24
47
Khóa học offline

Khóa học Animation & Motion Graphics Nâng Cao (AEAM Advanced)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên

3
Khóa học offline

Khóa học Hậu Kỳ Âm Thanh Audio Post Production Basic

Giảng viên: Ngô Nguyễn Phong

1
6
Khóa học offline

Khoá học thiết kế Logo Creation

Giảng viên: Đỗ Trọng Đạt

3
4
Khóa học offline

Khóa học Thiết Kế Bao Bì Packaging Design

Giảng viên: Vân Hồ

0

Cảm nhận từ học viên