Các hình thức học

Khóa học sắp khai giảng

Giảng viên

Trần Hồng Lộc Định [an tiêm]

Giảng viên

Nguyễn Tuyến

Giảng viên

Nguyễn Thanh Bình

Giảng viên

Tô Dương Phương Nguyên [NTRIX]

Giảng viên

Đinh Tiến Thành

18:30 - 21:00
20/12/2021

Khóa học Figma UI Design

Giảng viên

Minchou

Giảng viên

Lương Nhật Duy

18:30 - 21:00
13/12/2021

Khóa học Digital Painting Basic

Giảng viên

Triệu Quảng Khanh

18:30 - 21:00
13/12/2021

Khoá học Cinema 4D Basic

Giảng viên

Thành Nguyễn

Giảng viên

Cáo Yurii

19:00 - 21:00
13/12/2021

Khoá học Photoshop Basic

Khóa học nổi bật

Khóa học offline

Khóa học Hậu Kỳ Âm Thanh Audio Post Production Basic

Giảng viên: Ngô Nguyễn Phong

Khóa học offline

Khóa Học Thiết Kế UXUI Web/ Mobile App Product Design

Giảng viên: Nam Bùi (Aka An Bùi)

Khóa học offline

Khóa học 2D Animation & Motion Graphics Basic to Intermediate

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên [NTRIX]

Khóa học offline

Khoá học thiết kế Logo Creation

Giảng viên:

Cảm nhận từ học viên