Các hình thức học

Khóa học sắp khai giảng

Giảng viên

Vân Hồ

Giảng viên

Lê Quốc Đạt

09:00 - 11:30
17/04/2021

Khóa học ZBrush 101 Digital Sculpture

Giảng viên

An Bùi (Aka Nam Bùi)

Giảng viên

Tô Dương Phương Nguyên

Giảng viên

Đỗ Trần Bình

18:30 - 21:00
29/03/2021

Khóa học Visual Design C4D

Giảng viên

Thuận Dương

14:30 - 17:00
20/03/2021

Khóa học Blender 101 Modeling

Giảng viên

Ninh Huỳnh

Giảng viên

Hoàng Trâm

19:00 - 21:00
09/03/2021

Khóa học UIUX Web Product Design

Giảng viên

Trịnh Bảo Xuyên

09:30 - 11:30
06/03/2021

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

Giảng viên

Đỗ Trọng Đạt

18:30 - 21:00
03/03/2021

Khoá học thiết kế Logo Creation

Khóa học nổi bật

Khóa học offline

Khóa học thiết kế UI UX 101: Digital Product Design

Giảng viên: Nguyễn Thúy An

28
51
Khóa học offline

Khóa học Motion Graphic & Animation 2D

Giảng viên: Trương Phương Thanh

49
107
Khóa học offline

Khoá học thiết kế Logo Creation

Giảng viên: Đỗ Trọng Đạt

8
9
Khóa học offline

Khóa học Animation & Motion Graphics Nâng Cao (AEAM Advanced)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên

2
7
Khóa học offline

Khoá học UI/UX Mobile App Product Design

Giảng viên: An Bùi (Aka Nam Bùi)

27
124
Khóa học offline

Khóa học Thiết Kế Bao Bì Packaging Design

Giảng viên: Vân Hồ

1
1

Cảm nhận từ học viên