Các hình thức học

Khóa học sắp khai giảng

Giảng viên

Ducky

Giảng viên

Đỗ Trọng Đạt

18:30 - 21:00
02/12/2020

Khoá học thiết kế Logo Creation

Giảng viên

An Tiêm Dưa Hấu

Giảng viên

Thuận Dương

14:30 - 17:00
07/11/2020

Khóa học Blender 101 Modeling

Giảng viên

Tô Dương Phương Nguyên

Giảng viên

Ngô Nguyễn Phong

Giảng viên

Nguyễn Trọng Thùy Khanh

18:30 - 21:00
26/10/2020

Khóa học Davinci Resolve Official

Giảng viên

Vân Hồ

Giảng viên

Nguyễn Thúy An

Giảng viên

Tony Huỳnh

18:30 - 21:00
20/10/2020

Khoá học UI/UX App Product

Khóa học nổi bật

Khóa học offline

Khóa học Motion Graphic & Animation 2D

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên

41
97
Khóa học offline

Khoá học UI/UX App Product

Giảng viên: Tony Huỳnh

20
120
Khóa học offline

Khóa học thiết kế UI UX 101: Digital Product Design

Giảng viên: Nguyễn Thúy An

28
50
Khóa học offline

Khóa học Animation & Motion Graphics Nâng Cao (AEAM Advanced)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên

4
Khóa học offline

Khóa học Hậu Kỳ Âm Thanh Audio Post Production Basic

Giảng viên: Ngô Nguyễn Phong

2
7
Khóa học offline

Khoá học thiết kế Logo Creation

Giảng viên: Đỗ Trọng Đạt

4
7
Khóa học offline

Khóa học Thiết Kế Bao Bì Packaging Design

Giảng viên: Vân Hồ

0

Cảm nhận từ học viên