Các hình thức học

Khóa học sắp khai giảng

Giảng viên

Đoàn Hoàng Kiệt

18:30 - 21:00
19/08/2020

Khóa học Kỹ Xảo After Effects VFX

Giảng viên

Đỗ Trần Bình

19:00 - 21:30
11/08/2020

Khóa học Visual Design C4D

Giảng viên

Phú Nguyễn

Giảng viên

Trương Phương Thanh

Giảng viên

An Bùi (Aka Nam Bùi)

18:30 - 21:00
20/07/2020

Khoá học UI/UX App Product

Giảng viên

Thuận Dương

14:30 - 17:00
18/07/2020

Khóa học Blender 101 Modeling

Giảng viên

Quy Trần

Giảng viên

Nguyễn Vũ Huy

09:00 - 11:30
14/07/2020

Khoá học quay phim videography

Giảng viên

Ngô Nguyễn Phong

Giảng viên

Vân Hồ

Khóa học nổi bật

Khóa học offline

Khóa học Motion Graphic & Animation 2D Basic

Giảng viên: Trương Phương Thanh

38
93
Khóa học offline

Khoá học UI/UX App Product

Giảng viên: An Bùi (Aka Nam Bùi)

20
118
Khóa học offline

Khóa học thiết kế UI UX 101: Digital Product Design

Giảng viên: Nguyễn Thúy An

24
46
Khóa học offline

Khóa học Animation & Motion Graphics Nâng Cao (AEAM Advanced)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên

3
Khóa học offline

Khóa học Hậu Kỳ Âm Thanh Audio Post Production Basic

Giảng viên: Ngô Nguyễn Phong

1
5
Khóa học offline

Khoá học thiết kế Logo Creation

Giảng viên: Đỗ Trọng Đạt

1
Khóa học offline

Khóa học Thiết Kế Bao Bì Packaging Design

Giảng viên: Vân Hồ

0

Cảm nhận từ học viên